Related Posts with Thumbnails

October 18, 2010

Program Pembestarian ICT Komuniti, Merapoh, Kuala Lipis 2010


Assalamualaikum.

Berikut adalah maklumat berkenaan dengan Karnival ICT SMK Merapoh, Kuala Lipis, Pahang.

Lokasi: Sek. Men. Merapoh, Kuala Lipis, Pahang
Tarikh: 21HB-22HB Oktober 2010 (Khamis dan Jumaat)
Anjuran: SMK Merapoh dengan kerjasama Fasilitator SchoolNet(Raub-Kuala Lipis) dan Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Lipis.

Aktiviti: Ceramah Keselamatan ICT dan kepentingannya, Pengenalan Asas Peralatan ICT, OS dan Software, Kuiz ICT, Permainan, Booth ICT, Booth Fotografi, Tayangan Video, Booth Penyelenggaraan dan Khidmat Nasihat ICT, Pertandingan Mewarna Digital, Jualan dari Syarikat ICT, dan banyak lagi aktiviti yang menarik.

Semua lapisan Komuniti setempat, guru-guru dan semua yang berminat untuk hadir memeriahkan program tersebut.

Sekian,  Terima kasih.

Belanjawan 2011/PendidkanAssalamualaikum. 

Sebagai makluman, berikut adalah Perbentangan belanjawan 2011 berkaitan dengan Sektor Pendidikan secara kasar:

1. Memperluas Akses kepada Pendidikan Berkualiti
1.1 Peruntukan pembangunan sebanyak 6.4 bilion ringgit disediakan bagi membina dan
menaik taraf sekolah, asrama, kemudahan dan peralatan serta memartabatkan profesion guru.


1.2 213 juta ringgit dibajet sebagai ganjaran kepada sekolah berprestasi tinggi serta
imbuhan kepada Pengetua atau Guru Besar dan Guru Cemerlang.

2. Memperkasa Pendidikan Awal
2.1 Kerajaan akan meningkatkan kadar enrolmen prasekolah dengan sasaran 72 peratus
menjelang akhir tahun 2011 melalui penambahan 1,700 kelas, pemantapan kurikulum serta
pelantikan 800 guru prasekolah lepasan Ijazah.


2.2 Kerajaan juga memperuntukkan 111 juta ringgit untuk program PERMATA, antaranya
bagi pembinaan Fasa II Kompleks Sekolah PERMATA Pintar, membina 32 Pusat Anak
PERMATA Negara (PAPN) dan membiayai operasi 52 PAPN yang telah siap serta meneruskan
program PERMATA Pintar, Seni, Insan dan Remaja.

3. Memantapkan Pendidikan Sekolah Rendah dan Menengah
3.1 Kerajaan telah menyediakan peruntukan pembangunan sebanyak 250 juta ringgit untuk
sekolah bantuan modal agama, sekolah bantuan modal jenis kebangsaan Cina, sekolah
kebangsaan Tamil, sekolah bantuan modal mubaligh dan sekolah bantuan Kerajaan seluruh
negara.


3.2 Sebagai mengiktiraf pendidikan Islam pula, Kerajaan bersetuju untuk membiayai
bantuan per kapita untuk sekolah-sekolah agama rakyat rendah dan menengah dengan
peruntukan sebanyak 95 juta ringgit.


3.3 Bagi menyediakan guru serta tenaga pengajar kompeten dan berkualiti yang dapat
membimbing dan mendidik pelajar sekolah dengan sebaiknya, Kerajaan telah menyediakan
576 juta ringgit dalam bentuk biasiswa kepada mereka yang ingin melanjutkan pengajian.


3.4 Sejumlah 213 juta ringgit pula diperuntukkan bagi mengangkat tinggi penguasaan
Bahasa Malaysia, mempersadakan Bahasa Inggeris dan memperkemaskan Kurikulum
Standard Sekolah Rendah. Sehubungan dengan ini, Kerajaan bersetuju untuk mengambil 375
guru penutur jati, antaranya daripada United Kingdom dan Australia untuk meningkatkan lagi
pengajaran Bahasa Inggeris.

Rujukan: Teks Ucapan Bajet 2011

Download Belanjawan/Pendidikan(PDF)