Related Posts with Thumbnails

January 15, 2010

Aplikasi Website/Portal Kementerian & Lain-lainSalam/Salam Sejahtera. 

Sebagai usaha penambahbaikan dalam penggunaan ICT/Internet, pihak SKMM/KPKK/KPM dengan bantuan Fasilitator Schoolnet telah menyediakan beberapa pautan untuk tujuan tersebut. Semua pautan tersebut boleh dilihat di gadget sebelah kanan blog ini. Berikut adalah contoh-contoh pautan yang tersenarai.
Sebarang pertanyaan boleh dirujuk kepada FS sekolah.
Pihak kami berharap usaha ini dapat sedikit sebanyak membantu dalam penambahbaikan dan meningkatan dalam penggunaan ICT/Internet dalam pendidikan.

0 comments: