Related Posts with Thumbnails

March 28, 2010

Nota dari Guru Besar


Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Sebagaimana yang kita ketahui bahawa penggunaan ICT dalam P&P dan pembangunan IT pada masa kini begitu meluas diaplikasikan. Maka dengan ini, saya menyokong dan berharap semua guru-guru, kakitangan dan komuniti daapat menggunakan dan mengambil peluang kemudahan ICT yang disediakan oleh kerajaan dari masa ke semasa dengan maksimumnya dalam kehidupan seharian. Sekian, terima kasih.

ABD. MALEK BIN MUSTAFA, PKC
Guru Besar
SK Kuala Medang (CBA3018)
abmalk2303@gmail.com

0 comments: